Středisko Mříčná

Služby pro Liberecký a Královéhradecký kraj

Na středisku Mříčná zpracováváme ostatní i nebezpečné odpady. Konkrétně zde provozujeme třídící linku na separované komunální plasty, třídíme a rozebíráme plastové a kovové odpady, drtíme vytříděné plasty a oplachujeme obaly znečištěné nebezpečnými látkami. V rámci provozu funguje zároveň sklad pevných i kapalných nebezpečných odpadů.

Součástí střediska je kromě technologií pro zpracování průmyslových odpadů také svozová a manipulační technika. Tou zajišťujeme svoz odpadů od zákazníků z Libereckého a Královéhradeckého kraje.

Svozová a manipulační technika:

Kontejnery typu Abroll, plastové bedny, klece a přepravní obaly.

Hákové nosiče kontejnerů s vlekem, plachtové nákladní automobily, VZV vozíky, paletové vozíky.

Zpracovatelské technologie:

Drtiče plastů, separátory kovů, třídící linka na separované plasty a papír, balíkovací lisy, mycí stoly pro dekontaminaci znečištěných obalů, tavící zařízení na polystyren

Petra Paličová

Vedoucí provozu

Mobil: +420 602 617 633, e-mail: petra.palicova@jmk-recycling.cz